Forbicon Oy – Metsäbiotalouden kehittämis- ja asiantuntijapalveluja

Metsäbiotalous on metsien uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa liiketoimintaa, joista esimerkkinä ovat puun tuotanto, puun- ja biomassan hankinta, perinteinen metsäteollisuus ja metsäbiomassaan perustuva energian tuotanto sekä uudempi biotuotteiden kehitys ja valmistus. Metsäbiotalouden alueella toimivia yrityksiä ovat mm. puutavaran hakkuu- ja kuljetusyritykset, sahat ja muut puunjalostusyritykset, metsäenergian hankintayritykset tai vaikkapa metsäenergiaa voima- tai lämpölaitoksissaan polttoaineena käyttävät energiayhtiöt.

Mikäli yrityksesi toimii metsäbiotalouden alueella ja olet miettinyt yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, meillä on erityisosaamista juuri tämän toimialueen liiketoiminnasta.

Metsäbiotalouden alueella toimii liiketoiminnallisten yritysten lisäksi paljon muitakin organisaatioita. Mikäli organisaatiollasi on jokin metsäbiotalouden alueen hanke tai kehitysprojekti, pystymme tarjoamaan vahvaan käytännön kokemukseen pohjautuvaa asiantuntemusta hankkeiden tueksi tai tarvittaessa pystymme ottamaan vastuun koko projektin organisoinnista.