Metsäbiotalouden kehittämispalvelut | puh: 0400 546 682 | email: martti.kettunen@forbicon.fi

Forbicon logo

Muurame aktiivinen myös biotalouden saralla – Forbicon asiantuntijana

Muuramen kunta on saanut myönteistä palautetta elinkeinopolitiikastaan ja aktiivisesta otteestaan yritystoiminnan edellytysten turvaamisessa. Biotalous ei ole aiemmin ollut vahvasti esillä Muuramen elinkeinopolitiikassa ja siksi nyt tämä Keski-Suomessa ja kansallisissa strategioissa vahvasti painotettu näkokulma haluttiin ottaa myös Muuramessa tarkasteluun.

“Muuramen kunta lähti toteuttamaan biotalouden mahdollisuuksiin liittyvää esiselvityshanketta Leader –rahoituksella. Tavoitteena oli kartoittaa niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joita biotalous voisi tuoda muuramelaisille yrityksille tai syntyisi aihioita uuteen yritystoimintaan”, kertoo Muuramen kunnan yrityskoordinaattori Mika Partanen, joka oli esiselvityshankkeessa vastuuhenkilönä Muuramen kunnan puolesta.

kuva-mika-partanen-rajattu

Mika Partanen aloitti Muuramessa yrityskoordinaattorina tammikuussa 2016.

Esiselvityshanke sai myönteisen rahoituspäätöksen JyväsRiihestä (yksi neljästä Keski-Suomen Leader-ryhmästä) helmikuussa 2016 ja hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavaksi asiantuntijaksi Muuramen kunta valitsi Forbicon Oy:n Martti Kettusen. Partanen toteaa, että “Martilla on pitkän työkokemuksen kautta osaaminen ja verkostot metsä- ja biotalouden toimialalla. Hän lähti aktiivisesti kartoittamaan hankkeen tavoitteiden kannalta olennaisia sidosryhmiä ja niitä yrityksiä, jotka voisivat biotalouden liiketoiminnan osalta hyötyä. Martti toteutti haastattelukierroksen määrätietoisesti, laadukkaasti ja aikataulussa hyvin pysyen”.

Esiselvityshankkeen myötä löytyi kymmenkunta aihiota, joissa biotalouden liiketoimintaa voi lähteä jatkojalostamaan joko suoraan yritysvetoisesti tai yritysryhmähankkeen muodossa. Yrityskoordinaattori Partanen onkin tyytyväinen esiselvityshankkeen antiin. “Muuramen kunta koki yhteistyön Forbicon Oy:n ja Martti Kettusen kanssa tulokselliseksi ja kaikin puolin hyödylliseksi.”