Metsäbiotalouden kehittämispalvelut | puh: 0400 546 682 | email: martti.kettunen@forbicon.fi

Forbicon logo

Varis Forest Oy panostaa palveluidensa kilpailukykyyn

Varis Forest Oy panostaa liiketoimintansa kehittämiseen ja palveluidensa kilpailukykyyn. Tämän pitkäjänteisen kehittämistyön toteuttajakumppaniksi Varis Forest on valinnut Forbicon Oy:n.

”Varis Forest pyrkii kehittämään toimintojaan asiakaslähtöisesti. Forbicon Oy:n Martti Kettunen tuntee taustastaan johtuen hyvin mitä asiakkaat meidän palveluilta odottavat. Siksi Forbicon on meidän tarpeisiin sopiva kehittäjäkumppani”, toteaa Varis Forestin toimitusjohtaja Mikko Varis.

 

Kuva artikkeliin Mikko ja ManuKuvassa Mikko (vas) ja Manu Varis.

Varis Forest Oy on Konneveden Istunmäellä asuvan Eero Variksen vuonna 1982 perustama metsäkoneyritys. Aluksi yritys toimi nimellä Eero Varis Ky. Vuoden 2013 lopussa yritys muutettiin osakeyhtiöksi ja nimeksi tuli Varis Forest Oy. Yrityksen perustaja Eero Varis siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja pojat Mikko ja Manu ottivat vastuun yrityksen operatiivisesta johtamisesta.

Varis Forest Oy tarjoaa asiakkailleen lähes kaikki koneilla metsässä tehtävät työmuodot kuten aines- ja energiapuun korjuun, metsäenergian eli hakkuutähteen ja kantojen korjuun sekä maanmuokkauksen. Uutena työmuotona on keväällä 2015 aloitettu koneellinen taimikonhoito (konekitkentä). Lisäksi yritys tekee piennarraivauksia ja tarvittaessa myös metsänhoitotöitä ja hakkuita miestyönä. Vuosittainen ainespuun korjuumäärä on n. 200 000 m3.

Liiketoiminnan kehitystyön aluksi Forbicon teki Varis Forest Oy:ssä peruskartoituksen elo-syyskuussa 2015. Peruskartoituksen pohjalta Varis Forest Oy:n kehittämisen painopistealueiksi valittiin yrityksen sisäinen raportointi, toimintajärjestelmän uusiminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus. Painopistealueiden kehitystyölle asetettiin tavoitteet, mittarit ja aikataulut. Painopistealueissa paneudutaan mm. Varis Forestin sisäisen laskennan ja raportoinnin kehittämiseen yrityksen liiketoiminnan analysoimiseksi ja ajantasaisen tiedon saamiseksi yrityksen johdon päätöksenteon tueksi. Lisäksi panostetaan asiakastyytyväisyyteen kehittämällä palveluiden laatua ja kilpailukykyä. Tavoitteena on entistä itseohjautuvampi palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen asiakaspalautteen pohjalta. Myös yrityksen toimintajärjestelmä muokataan käyttökelpoiseksi yrityksen tarpeiden mukaiseksi siten, että toimintajärjestelmä palvelee aiemmin kuvattujen liiketoiminnallisten ja asiakastyytyväisyyteen liittyvien tavoitteiden toteutumista. ”Varis Forest on kehitys- ja uusiutumishaluisesti yrityksen liiketoimintaan ja palveluiden tuottamiseen suhtautuva yritys ja siksi meille erittäin mieluinen kehittämiskohde”, arvioi Forbicon Oy:n toimitusjohtaja Martti Kettunen.