Martti Kettunen, yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja

Koulutus:

  • KTM, ekonomi
  • Metsätalousinsinööri
  • Yrityshallinnon koulutusta ja johtamisen valmennusta, joista viimeisin Aalto yliopiston Business Executive Program 2014

Aiemmissa työtehtävissä hankittu erityisosaaminen ja kokemus:

  • Puun ja biomassan hankinta, sen organisointi ja johtaminen
  • Yritysten välinen liiketoiminta (B2B), asiakashankinta ja liikesuhteiden hoito
  • Verkostojohtaminen
  • Yrityshallinto ja strategiatyöskentely
  • Liiketoiminnan kehittäminen, hankkeiden ja projektien organisointi ja johtaminen
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Asiantuntijatehtäviä ja kannanottoja mm. Metsäteollisuus ry, Puuenergia ry, K-S:n bioenergiasta elinvoimaa strategiaryhmä

Lisätietoja: LinkedIn

martti-kettunenMartti Kettunen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:ssä ja sen edeltäjäyhtiöissä puun- ja biomassan hankinnassa, biomassaliiketoiminnassa ja kansainvälisessä kaupassa. Näissä tehtävissä hän on hankkinut monipuolisen kokemuksen puunhankinnasta ja metsätaloudesta. Yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää tietämystä Martti Kettunen on hankkinut koulutuksen kautta ja työstänyt niitä asioita työssään, johon on kuulunut mm. strategiatyöskentelyä, laajoja kilpailukykyä ja laatua parantavia kehittämisprojekteja ja uuden liiketoiminnan käynnistämistä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus yritysten välisestä liiketoiminnasta (B2B) ja kansainvälisestä kaupasta. Työtehtävissään hänelle on muodostunut laaja sidosryhmäverkosto kotimaisesta ja kansainvälisestä metsä- ja energiateollisuudesta sekä hyvä yleiskuva em. teollisuudenalojen toimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä.

”Tunnen siis puun ja energiabiomassan hankinnan käytännön operaatiot puuntuotannosta jalostusprosessiin, liikkeenjohdon vaatimukset, yhtiön taloudenhallinnan ja kilpailukyvyn vaatimat toimet ja yrityksen kehittämis- ja strategiatyöskentelyn. Olen noita asioita pyöritellyt työkseni parikymmentä vuotta.”