Metsäbiotalouden asiantuntijapalvelut

Alan erityisosaamista ja käytännön kokemusta:

 • ohjeistusten laatimiseen
 • lainsäädännön valmisteluun
 • opetustarkoituksiin
 • organisaatioiden tietotarpeisiin metsäbiotalouden erityiskysymyksissä
 • uuden toimintamallin, palvelun tai tuotteen kehittämishankkeisiin
 • kansainvälisiin kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin
 • uuden palvelun tai tuotteen markkinoille viemiseen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Hankkeiden ja projektien organisointi, koordinointi ja johtaminen

Projektin tai kehityshankkeen toteuttamisen edellyttämät hallinnolliset toimet, kuten:

 • projektisuunnitelman teko
 • tarvittavan organisaation ja osaajien kokoaminen
 • projektin toteutuksen koordinointi
 • avustaminen rahoituksen hakemisessa
 • tulosten raportoitointi ja toimeenpanon organisointi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Puun ja biomassan hankinnan organisointi ja kehittäminen

Vahvaa osaamista raaka-ainehankinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Palveluun sisältyvät:

 • raaka-aineen saatavuuden kartoitus
 • raaka-aineen kustannusarvion laatiminen
 • hankintakanavien ja logistiikan suunnittelu ja optimointi
 • raaka-aineen vastaanoton ja käsittelyn suunnittelu
 • raaka-aineen hankinnan toteutuksen organisointi
 • raaka-ainehankinnan nykytilan analysointi ja kehittäminen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous