Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Kartoitetaan yrityksen johtamisen toimintatavat ja apuvälineet ja tehdään esitykset tarvittavista muutoksista ja havaittujen puutteiden täydentämisestä. Esimerkkeinä:

  • yrityksen toimintajärjestelmän laatiminen tai muokkaaminen yrityksen tarpeita palvelevampaan muotoon
  • yrityksen sisäisen ohjeistuksen kehittäminen ja ohjeistuksen viestinnän suunnittelu
  • yrityksen tavoiteasetannan, mittaroinnin ja tulosten seurannan kehittäminen
  • strategiatyöskentelyn kehittäminen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Taloushallinnon ja sisäisen raportoinnin kehittäminen

Taloushallintoon kuuluvat yrityksen lakisääteisen kirjanpidon lisäksi yrityksen sisäinen talouden suunnittelu ja raportoinnin kehittäminen palvelemaan yrityksen kilpailukyvyn parantamista ja helpottamaan yrityksen johtamista. Palvelu voi sisältää esimerkiksi yrityksen kulurakenteen selvittämistä siten, että toiminnan kuluja pystytään pienentämään ja kannattavuutta parantamaan. Samoin voidaan selvittää eri liiketoiminta-alueiden tai -osien kannattavuutta, minkä perusteella yrityksen resurssit voidaan paremmin suunnata kannattaville osa-alueille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen tukemaan yrityksen menestymistä

Henkilöstön johtamisen palveluihin kuuluvat henkilöstön osaamisen, tietotaidon ja sitoutumisen kartoitus ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu. Tässä selvitetään mm. sitä, miten hyvin henkilöstö on perillä työnantajansa menestymiseen vaikuttavista asioista ja toisaalta työnantajansa asiakkaan tarpeista ja miten nämä asiat realisoituvat kunkin työntekijän omassa työsuorituksessa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Asiakashankinnan ja asiakassuhteen johtamisen kehittäminen

Analysoidaan yrityksen asiakaspohja, asiakashistoria ja toimintatapa asiakkaiden kanssa sekä asiakastyytyväisyys. Analyysin pohjalta  tehdään asiakassuhteen hoitamisen kehittämissuunnitelma tavoitteena yrityksen palveluiden kilpailukyvyn ja haluttavuuden paraneminen. Myös asiakaspohjan kehittämisestä voidaan tarvittaessa tehdä suunnitelma.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Yrityksen tietovirtojen kartoitus ja tietojen käsittelyn tehokas organisointi

Yrityksen tietojenhallinnassa otetaan käyttöön alan parhaita käytäntöjä yrityksen haluamassa mittakaavassa tavoitteena päivittäisten operaatioiden tehokkuuden parantaminen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Toimintaprosessien ja rajapintojen kartoitus ja käytännön operaatioiden tehostaminen

Toimintaprosessien ja niiden rajapintojen tunnistaminen omassa yrityksessä on perusedellytys niiden kehittämiselle ja tehostamiselle. Toimitaprosessit vaikuttavat käytännön operaatioiden johtamisen lisäksi mm. tietojärjestelmien suunnitteluun ja henkilöstön vastuisiin.

Toimintaprosessi voi olla tiedon käsittelyyn liittyvä, esim. asiakkaalta tullut tilaus ja sen käsittely yrityksessä siten, että siitä muodostuu työmääräys yrityksen työntekijälle. Toimintaprosessi voi myös olla konkreettinen ja laajempi, esim.sahan tilauksen mukainen tukkien hakkuu ja toimittaminen tilaajalle. Näissä prosesseissa on rajapintoja ulkoisiin sidosryhmiin (esim. metsänmyyjä tai urakanantajan tuotantolaitos) tai yrityksen sisäisten osastojen tai työntekijöiden välillä.

Palveluidemme avulla toimintaprosessit tunnistetaan ja asioiden käsittelyä prosessien sisällä ja rajapinnoissa kehitetään siten, että prosessit toimivat paremmin ja virheet vähenevät.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen

Biotalouden alueelle odotetaan Suomessa huomattavaa liiketoiminnan kasvua ja siihen tähtääviä investointisuunnitelmia ja poliittisia linjauksia on tehty. Jos yritys haluaa olla tässä laajenemisessa mukana, Forbicon Oy:n auttaa löytämään yritykselle sopivia mahdollisuuksia.

Yrityksen vahvuuksien ja strategisten tavoitteiden (esim. kasvu, kannattavuuden parantaminen, riskien pienentäminen, vahvuuksien hyödyntäminen jne.) pohjalta etsitään yritykselle parhaiten soveltuvat mahdollisuudet laajentua tai siirtyä uudelle liiketoiminta-alueelle.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous