Metsäbiotalouden kehittämispalvelut | puh: 0400 546 682 | email: martti.kettunen@forbicon.fi

Forbicon logo

Esimerkki pitkäaikaisesta yhteistyöstä – Varis Forest ja Forbicon

Martti Kettunen perusti Forbicon Oy:n vuonna 2015. Yhtiön ensimmäinen asiakas oli Varis Forest Oy, metsäkoneyritys Konnevedeltä. Varis Forestin vetovastuu oli tuolloin siirtymässä Eero Varikselta hänen pojillensa Mikko ja Manu Varikselle. Eero oli Martille tuttu jo aiemmilta työvuosilta Tehdaspuussa ja UPM Metsässä, joten yhteydenotto tuttuun yritykseen oman yrityksen toiminnan alkutaipaleella oli luontevaa.

Vuosien saatossa on yhteistyössä paneuduttu Varis Forestin sisäiseen laskentaan ja raportointiin, toimintajärjestelmän uusimiseen, strategisiin tavoitteisiin, asiakaslähtöisyyteen, henkilöstöjohtamiseen, laadun hallintaan ja kustannuskilpailukykyyn. Viimeisinä vuosina painopisteenä kehittämisessä on ollut johtoryhmätyöskentely, missä kaikkia aiemmin käsiteltyjä asioita on pyritty vakiinnuttamaan osaksi Varis Forestin johtamisprosessia siten, että ne realisoituisivat myönteisesti niin asiakkaiden kokemassa palvelussa, henkilöstön hyvinvoinnissa kuin Varis Forestin omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Varis Forest on kasvanut strategiansa mukaisesti ja toiminnan volyymi on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Hyvällä johtamisella palvelun laatua ja kustannuskilpailukykyä on pidetty yllä. Systemaattisesti kerättyjen palautteiden perusteella metsänmyyjät ovat olleet tyytyväisiä Varis Forestin toimintaan omistamissaan metsissä.  Myös urakanantajien taholta pitkälle turvatut ja kasvussa olevat urakointisopimukset viestivät tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan. Pääurakanantajia on kaksi, UPM ja Metsä Group, mikä luo hyvän pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja vakaudelle. Yhteistyö Forbiconin ja Varis Forestin välillä on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 lähtien. Martti Kettunen on nyt ”eläköitymässä” näistä konsultin tehtävistä ja siksi tämäkin yhteistyö päättyy. Kuopion Rauhalahdessa pidettiin 25.1.2023 päätöspalaveri, missä muisteltiin yhteistä taivalta.

Varis Forest oli yrityksen ensimmäisenä asiakkaan erittäin merkittävässä roolissa Forbiconin toimintaa käynnistettäessä. Mikko ja Manu olivat erittäin yhteistyö- ja kehittymishaluisia ja siksi mieluisia asiakkaita. Puunkorjuun kiivaimpina kausina operatiiviset paineet loivat omat haasteensa yrittäjien ajankäytölle näihin kehittämisasioihin ja välillä aikatauluja jouduttiin hieman rukkaamaan, mutta hyvässä yhteishengessä asioita saatiin koko ajan vietyä eteenpäin.

muistelee Martti Kettunen menneitä vuosia.

Kiitos Forbicon Oy:lle ja Martti Kettuselle hienosta yhteisestä taipaleestamme. Yhteistyömme on tarjonnut meille erinomaista asiantuntemusta ja ulkopuolista näkemystä yrityksemme johtamiseen, joka on osaltaan mahdollistanut Varis Forestin vahvan kasvun ja kehittymisen.

kommentoi yhteistyötä puolestaan Mikko Varis.