Metsäbiotalouden kehittämispalvelut | puh: 0400 546 682 | email: martti.kettunen@forbicon.fi

Forbicon logo

Itä-Suomessa mahtavat uusiutuvan energian mahdollisuudet hyödyntämättä – Suomen Vetylaakso ry:lle kovat odotukset

Suomessa on erinomaiset edellytykset vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalle teollisuudelle. Uusiutuvan energian investoinnit etenkin tuulivoiman osalta ovatkin jo kovassa vauhdissa muussa osassa Suomea, mutta Itä- ja Kaakkois-Suomi ovat jääneet kelkasta mm. puolustusvoimien tutkarajoitteiden takia. Myös nykyinen sähkönsiirtokapasiteetti tulee olemaan rajoite uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntämiselle.

Vuoden 2022 aikana LUT-yliopistolla toteutettiin alueen kaupunkien ja kehitysyhtiöiden toimeksiannosta Itä-Kaakko vetylaaksoselvitys, jossa arvioitiin uusiutuvan energian ja vetyteknologioiden merkitystä Itä-Kaakkois-Suomen elinvoimalle. Tämä selvitys antoi vankan faktoihin perustuvan pohjan keskusteluille siitä, mikä merkitys hyödyntämättömänä olevalla potentiaalilla on itäiselle Suomelle.

Jo LUT-yliopiston selvityksen kuluessa todettiin, että itäisen Suomen alueella on merkittävät mahdollisuudet ja että tarvitaan koordinoidusti yhdistää eri toimijoiden voimat uusiutuvaan energiaan pohjautuvan potentiaalin hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Siksi syksyn 2022 aikana toteutettiin selvitys, joka tähtäsi Itä-Kaakko alueelle muodostettavan ns. vetylaakson organisoitumiseen. Selvitystyötä koordinoi Martti Kettunen Forbicon Oy:stä ja työhön osallistuivat selvitystyön Tilaajat eli LUT yliopisto sekä  Itä-Kaakko -alueen kaupungit (Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Imatra, Kitee, Joensuu) tai niiden kehitysyhtiöt. Lisäksi selvitystyön aikana haastatellut yritykset vaikuttivat merkittävästi mm. perustettavan yhdistyksen strategian sisältöön.

Selvitystyö on nyt valmistunut ja sen tuotoksena on syntynyt Suomen Vetylaakso ry:n strategia, säännöt, perustamissuunnitelma ja yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Perustamissuunnitelman mukaisesti yhdistyksen ensimmäistä varsinaista järjestäytymiskokousta valmistellaan siten, että se päästäisiin pitämään huhtikuussa 2023. Suomen Vetylaakso ry:n tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Yhdistyksen jäseninä on yrityksiä, kaupunkeja, kehitysyhtiöitä, tutkimus- ja oppilaitoksia ym. organisaatioita, joiden intresseissä on edistää em. asioita.

LUT-yliopisto on ollut laajasti mukana uusiutuvan energian ja vetytalouden hankkeissa, niin myös tässä Suomen Vetylaakso projektissa. ”Olemme LUTilla määrätietoisesti selvittäneet Suomen vihreän siirtymän strategisia kasvumahdollisuuksia ja siihen liittyvien teknologioiden kehitystä osana energiajärjestelmää. Suomen mahdollisuus vihreässä siirtymässä on erittäin suuri, eikä itäistä Suomea pitäisi rajata pois tästä kehityksestä” kommentoi tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta.